dimarts, 15 de febrer del 2011

El món esta canviant.... (part segona)

Sobre un planeta que compone su epitafio,tengamos la suficiente dignidad para comportarnos como cadáveres amables.(E.M.Cioran.Silogismos de la amargura).

A pesar de todo, continuamos amando;y ese <a pesar de todo> cubre un infinito.(Idem que l´anterior.)
..................................................................................................................................................................


-Sembla esser que es posible enderrocar un despota ( per dir-ho amablement ) mitjançant la força humana de que parlava Gandhi . En aquest cas s´ha eviatt ,inexpicablement o per purs interesos potser, una masacre per part dels militars.

- Em deman si enveritat aquesta onada de rebeldia ( beneida per les factics poders)  pot atravessar terra enlla.
-Els mitjans tecnologics i xerxes socials convoquen actes rebelds cap a politiques economiques que no agradan. qualque proposta més que no tengui aveure amb la pujada d´impostos i si amb la sit uació d´explotació capitalista que comporta ha comportat i sense uncanvi social comportarà?
- El nombre se sinistres laboral ha davallat un 36% a menorca .cony com que vaig de fer-me mala casa mentres trob una feina ( digne ,és clar) jajaja .Reflexió evident que em va fer la meva dona .

-Mir un pograma a la televisió i constat que a Marinelada(sevilla)unn altre model social és posible.I deman ,aquestes revolucions socials comportan unaltra modus de democracia ,utopies varies o com els antany paisos comunistes ,és llançaran cap al model basat en els diners?.

-Em ve al cap,vençuts a la segona guerra mundial son ara vencedors a l´economia mundial.
_Açò te res a veure amb un concepte de vida totalment diferent del occidental? .Exemple,mirau les tendes dels xinesos .
-Com amiscs que ho han fet.Una de les sol-lucions es un model basat en el camp i que a lavegada convisqui amb un model de ciutat que no  l´ofegui. Com ara el camp de menorca que subsisteix  per mor de subvencions( gracies comunidad economica) i de vendre els seus productes a grans empreses nacionals   ( malvendre volia dir).

I per acabar , de moment, reflexion que ja que a gran i petita escala ( ajuntaments) l´ineptitut és evident si el cami encertat ( oun d´ells) és el de les petites cel.lules de pensamnet i acció ( pens ara en la pel.licula El club de la lucha).
Serà aqueta una eina prou efectiva per a començar aquests canvis ?  A egipte sembla que de primer moment si.Ara que no ho profiti un guru mesianic o cap il.luminat de l´economia mundial.
....................................................................................................................................................................

Evidentment seguirà. mentres: per curiositat entrau a veure aquesta pagina.  Salute. Per les revolucions posibles!!!