divendres, 8 de juny del 2012


© Obres Fundació Joan Brossa

"La poesia visual no és dibuix, ni pintura, és un servei a la comunicació" s
a
l
u
t
e
.
.
.