dimarts, 27 d’agost de 2013

perspectiva evident

 Aqui un segon dibuix de na Noa, es tracta de n¨Aida sa meva dona i sa seva tia . En aquest cas la grafia no dona lloc a confucions, com el dibuix tampoc .  Ni més ni manco és aixi .Evident.

P-d Ara esperam que na Noa i es seu germa Luca puguin venir altra vegada per Nadal i  compartir nous dibuixos i rialles.  ( no pos cap dibuix ´en Luca perque te quatre anys i el seu dibuix es masa abstracte per la nostra comprensió .Açò si, balla com ningu ).


dilluns, 19 d’agost de 2013

perspectiva real
I amb aquest ulls ens hauriem de veure sempre. Perque en realitat aixi som.


( es conco )
Nota: dibuix fet per na Noa , sa meva neboda de sis anys ( qüasi set  ).         --------------------------------


En resposta a n´es  comentari d´en Lluís  :


                     


Es llenguatge matern és Holandes ( viu i va a escola a Holanda ). Son pare li ralla en menorqui i quan ve de vacances a ca nostra ralla amb jo i es avis en menorqui , i amb sa tia ( sa meva dona ) en castellano.  Som precursors des famos T.I.L. . Lo demés son romanços.