dissabte, 14 de juliol del 2012

POEMES QÜOTIDIANS
       

                                                                                                                                ( nanis 66 )

........................ poètica i salut.......................