dilluns, 21 de març del 2011

HAIKUS DEL DESTER (navegant i guaitant per la finestra vertiginosament)

     

                                              ple de lliris
                                      
                                              al jardi

                                              de les pedres.


                                              Inexorable

                                              el temps passa

                                               inmutable,

                                               quiet, segueixes.


                                              La quietut

                                              emprala

                                              per a pensar.


                                              Dubtes

                                               aferar-si

                                               per a no ofegar-te.


                                              A la terra

                                              malves

                                             a la tomba espines.

                                            
                                             Grinyols

                                             a la nit

                                              en la vida

                                              crits.


                                             Tantmateix

                                              el poema és.

                                               bellesa i lluita.


                                                                              (haikus del dester)

                                                                                               (obr els ulls 21 i 23-3-2011)