diumenge, 4 de setembre del 2011

curolla. ( s´en diu d´una idea fixe duguent-la a l extrem i darreres conseqüències )
( Gracies a n´en Manu, de reciclando material. Esteim molt enfora de palmarla. Moi : esteim desperts i deixondits. Javi : som mamifers tossuts i enormement lucids. ).
    Sortida imposible

     em trob bé per a no fugir

     mentres...recollesc curolles.  ( talment un eriço , un paquiderm o un corc )

   .....................salute  i dubte.............................( van reformar sa constitució però és que hi  ha qualque cosa constituida???? )