dimarts, 27 d’agost del 2013

perspectiva evident

 Aqui un segon dibuix de na Noa, es tracta de n¨Aida sa meva dona i sa seva tia . En aquest cas la grafia no dona lloc a confucions, com el dibuix tampoc .  Ni més ni manco és aixi .Evident.

P-d Ara esperam que na Noa i es seu germa Luca puguin venir altra vegada per Nadal i  compartir nous dibuixos i rialles.  ( no pos cap dibuix ´en Luca perque te quatre anys i el seu dibuix es masa abstracte per la nostra comprensió .Açò si, balla com ningu ).