dijous, 28 de març del 2013

Sordera
 -Arribava a esser tan inexacte que qüasi mai s´entenia  i a ell mateix, solia confondre.

- No gosava  a donar explicacions ,.fent-ne del silènci , disconformitat.( Tota raó és inutil sense  fets)

-La mare , encara que sorda , comprenia perfectament ( sense paraules ) al seu fill mut .

-Maldament tots els indicis apuntavan  inequivocament a la culpabilitat , els signes  conduien a la temeraria innocencia .

- Creguent-se etern  no és donava conta que la solitut el comdemnava.

- Superbs reien , ignorants de perdre el cap ( literalment , d´esser-lis tallat ). Sens consevar el cor , perderen l´humiltat. ( Apliquis a qualsevol bèstia politica ).

- El sord és  el lider  al món dels cridaners.

...salut i cabòries...