dijous, 14 de novembre del 2013

GENT ESTUPIDAAquell babau
ni gosava a torcar-se
com si aquella demostració
d´imbecilitat suprema 
fos un ou amb dos vermells.

Banaules capficats en llombrigol propi,
lloscos més enllà del
seu nas.

Bàmbols insoportables 
de retorica imperdonable,
ni dignes d´oi sou.

Infames , ofegau-vos
dins un gargall.

......................................................


Salut i seny.