dissabte, 3 de novembre del 2012

Tanka intrascendent. ( Infecte / imperfecte ).


                                                                                    (  Variació  dibuix de Javier Vellé  )
                                                  
                                                                                                                  http://vellertigo.blogspot.com.es/Sabem a ciència certa
que alguns dies ens resulten infectes ( imperfectes )
si més no , val la pena , no sense certa promiscuitat,
vacunar-se a la vista d´una vida llarga.
______________________________________________________________________

Ser un buen chico es como ser una 
cucaracha en una alcantarilla limpia.

_______________________________________________


Sabemos a ciencia cierta
que algunos días nos resultan infectos ( imperfectos )
por lo menos, vale la pena, no sin cierta promiscuidad,
vacunarse a la vista de una vida larga.

_______________________________________________________________________


Ser un bon al.lot és com ser una
panera en una claveguera neta.

_______________________________________________
.....salute................
Nota del autor:  Arran de comentari del Francesc crec convenient afegir aquest aclariment.

INFECTE, -ECTA adj.: cast. infecto. 

|| 1. Corromput, que exhala emanacions pudents. Que no sie infecte o no cayguen les gens en epidèmies, Mostass. Agual., a. 1422. Quant donchs l'ayre és infecte del alè del pestilenciat, Albert G., Ques. 50 voCom un ferre vermell de roentor | sobre la nafra infecta, Alcover Poem. Bíbl. 76. 
|| 2. fig. Corromput de malvestat; molt dolent. E roman l'ànima del sarraí infecta,Llull Arbre Sc. ii, 77. Lo infinit senyor sembra puríssimes ànimes en los cossos per lo primer crim infectes, Corella Obres 137. La xocolata és cada dia més infecta, Pla SB 295.
    Fon.: 
iɱféktə (Barc.); iɱfέ̞kte (Val.); iɱfέ̞ttə (Palma).
    Var. form. 
ant.: infect (Lo cors és infect per peccat original, Llull Arbre Sc. i,176).
    Etim.: 
pres del llatí infectum, mat. sign.


per tant rectific el poema original i entre parentisi deix la segona interpretació que no altera el significat  , interpretant imperfecte com a corromput.


Aixi li veig el sentit al segon  tros  ..clavegaram , paneres.. cosa corrompuda en definitiva.

Dies corromputs en diriem , i amb més raó que mai.( les veritats son intemporals , em ve ara al cap ).

Gracies, merces per l´aguda observació.

.................................................................................................................................Nota del autor: A raíz de comentario de Francesc creo conveniente añadir esta aclaración.

Infecto,-ECTA adj.: Cast. infecto.
| | 1. Corrompido, que exhala emanaciones malolientes. Que no sie infecto o no cayeron las nada en epidemias, Mostass. Agual., A. 1422. En cuanto pues el ayre es infecto del aliento del pestilenciat, Albert G., Ques. 50 vo. Como un hierro rojo de roentor | sobre la llaga infecta, Alcover Poem. Biblia. 76.
| | 2. fig. Corrompido de maldad; muy malo. E permanece el alma del sarraceno infecta, Llull Árbol Sc. ii, 77. Lo infinito señor siembra purísimas almas en los cuerpos para el primero crimen infectos, Corella Obras 137. El chocolate es cada día más infecta, Pla SB 295.
     Derrite.: Iɱféktə (Barc.); iɱfε̞kte (Val.); iɱfε̞ttə (Palma).
     Var. form. ant.: infectado (Lo corazones es infectado por PECCat original, Llull Árbol Sc., y 176).
     Etim.: Tomado del latín infectum, mat. sign.

por lo tanto rectificar el poema original y entre parentisi deje la segunda interpretación que no altera el significado, interpretando imperfecto como corrompido.

Así le veo el sentido en el segundo trozo .. alcantarilla, cucaracha . .. cosa corrompida en definitiva.

Días corrompidos, diriamos y con más razón que nunca. (Las verdades son intemporales, me viene ahora a la cabeza).

Gracias,agradecido por la aguda observación.

.......................................................................


Errare humanum est sapiens corrigere /Errar es humano, rectificar es de sabios /Errar és humà, rectificar és de savis.


.......................Salute i sapiència..............................