dilluns, 23 de desembre de 2013

CONVICCIONS I INCERTESES

La poetica, el discerniment  , aquesta es la meva manera entròpica.

 La lògica que equilibra la vida .

Que m´enerva i m´asserena.
  


( nanis dixit )


______________________________________________
Escribo para pensar más hondo y sentir más claro- L´existèncialisme és prou justificació en si mateix ?  S´explica intrinsecament?

- El vici golafre del plaer en la lectura esdevé inequívocament sublim.

- El món interior haurià d´anar més enllà del propi llombrígol .


                         
                                                                                                 
                                                                                Die Bibliothek - The Library - 1996 ( quint buchholz )


-Segons els principis termodinamics el fred no existeix , només l´abséncia de calor  però conec casos  que a altes temperatures  és segueixen produint morts per la congelació del cor , inclus de  l´anima.
Nota : demenar per : Wittgenstein.


-Intuesc, constataria també, que neurologicament  influeix el moment, el temps ,  de cara a la resolució de problemes i dificultats. De la mateixa manera  podriem incloure varis factors , essent  curiosament interesant  l´ecuació:   problema = perspectiva-temps ( distanciament) , amb un resultat inversament proporcional als sentiments ;  i per tant directament proporcional al raonament ?

- Encara existeixen inedites lliçons o necesariament les haurem d´apendre totes per ja no errar ?

-Categorics i inflexibles amb els conceptes però amb les persones els punts d´inflexió ens feran esser clements.


Per a llegir poesia hi ha que posar necesariament veu trascendent i adoptar un posat serios? En tal cas , és torna més profunda ? 

- Donar explicacions  ? caldrien si l´enteniment fos empatic ?

- En Semiologia la comprensió  mai abarca la totalitat dels sentits, els justifica.
...salut i bon nadal amb la certesa  d´un demà millor............